Skip to main content
2023 Korea-Bulgaria Youth Exchange program
🏯🍀 Щастливи сме да споделим успехът на нашия изявен спортист и ученик Стелин Кушев от 9 клас, който спечели конкурса на дирекция „Младежки политики“ на Министерството на младежта и спорта. В момента той е част от седемте изявени и мотивирани млади хора, които имат възможност да посетят Южна Корея, като част от официална делегация на Република България, водена от представители на Министерството на младежта и спорта. В продължение на няколко дни младежите ще могат да се запознаят с добри практики в сферата на младежките политики, прилагани в Република Южна Корея, да усетят вековната история, богатата култура и ценностите на обществото.