Skip to main content
Училищен вестник

Apostoloff Times – архив на минали издания

През годините гимназията издава свой училищен вестник, който отразява любопитни факти от училищния живот и дава възможност за изява на всички, които обичат изкуството на словото. Вестникът излиза периодично и…
Светлана Цонева
ноември 15, 2019