Skip to main content

През годините гимназията издава свой училищен вестник, който отразява любопитни факти от училищния живот и дава възможност за изява на всички, които обичат изкуството на словото. Вестникът излиза периодично и се подготвя от редакторския екип на клуба по журналистика, който определя съдържанието на поредния брой.

Leave a Reply